(GMT+7)   

Lãi suất Ngân hàng Nông nghiệp Agribank

Cập nhật mới nhất lúc: 22:35 13/04/2024
Đơn vị: %/năm
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
Kì hạn VND USD EUR
Không kỳ hạn 0.2% 0% 0%
1 Tháng 1.6% 0% 0%
2 Tháng 1.6% 0% 0%
3 Tháng 1.9% 0% 0%
4 Tháng 1.9% 0% 0%
5 Tháng 1.9% 0% 0%
6 Tháng 3.0% 0% 0%
7 Tháng 3.0% 0% 0%
8 Tháng 3.0% 0% 0%
9 Tháng 3.0% 0% 0%
10 Tháng 3.0% 0% 0%
11 Tháng 3.0% 0% 0%
12 Tháng 4.7% 0% 0%
13 Tháng 4.7% 0% 0%
15 Tháng 4.7% 0% 0%
18 Tháng 4.7% 0% 0%
24 Tháng 4.7% 0% 0%
Tiền gửi thanh toán 0.2% 0% 0%

KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC
Kì hạn VND USD EUR
Không kỳ hạn 0.2% 0% 0%
1 Tháng 1.6% 0% 0%
2 Tháng 1.6% 0% 0%
3 Tháng 1.9% 0% 0%
4 Tháng 1.9% 0% 0%
5 Tháng 1.9% 0% 0%
6 Tháng 2.9% 0% 0%
7 Tháng 2.9% 0% 0%
8 Tháng 2.9% 0% 0%
9 Tháng 2.9% 0% 0%
10 Tháng 2.9% 0% 0%
11 Tháng 2.9% 0% 0%
12 Tháng 4.2% 0% 0%
13 Tháng 4.2% 0% 0%
15 Tháng 4.2% 0% 0%
18 Tháng 4.2% 0% 0%
24 Tháng 4.2% 0% 0%
Tiền gửi thanh toán 0.2% 0% 0%
Nguồn: Ngân hàng Nông nghiệp AgriBank

Vàng thế giới (USD/oz)

--

Dầu thô thế giới

Dầu thô Giá (USD/thùng)
WTI 85.66 (+0.64) +0.75%
Brent 90.45 (+0.71) +0.79%
Cập nhật: 22:35 13/04/2024

Tỷ giá VietcomBank

Ngoại Tệ Mua vào Bán ra
USD 24,810.00
(0)
25,180.00
(0)
AUD 15,866.65
(0)
16,541.49
(0)
CNY 3,384.48
(0)
3,528.96
(0)
EUR 26,001.72
(0)
27,428.10
(0)
GBP 30,483.18
(0)
31,779.68
(0)
JPY 158.21
(0)
167.45
(0)
KRW 15.68
(0)
19.01
(0)
SGD 17,955.42
(0)
18,719.09
(0)
Cập nhật: 22:35 13/04/2024 <<Chi tiết>>