(GMT+7)   

Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng Ngoại thương VietcomBank

Cập nhật mới nhất lúc: 03:00 15/07/2024
Đơn vị: VN Đồng
Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán Lịch sử
USD 25,210.00
(-5.00)
25,240.00
(-5.00)
25,460.00
(-5.00)
AUD 16,761.86
(+42.91)
16,931.17
(+43.34)
17,474.29
(+44.71)
CAD 18,194.68
(+6.31)
18,378.47
(+6.38)
18,968.02
(+6.56)
CHF 27,681.02
(+120.24)
27,960.63
(+121.46)
28,857.56
(+125.32)
CNY 3,433.18
(+11.33)
3,467.86
(+11.45)
3,579.64
(+11.81)
DKK - 3,639.49
(+15.49)
3,778.85
(+16.08)
EUR 26,947.38
(+115.33)
27,219.57
(+116.49)
28,424.86
(+121.61)
GBP 32,006.67
(+173.80)
32,329.97
(+175.55)
33,367.06
(+181.14)
HKD 3,175.49
(+3.31)
3,207.56
(+3.34)
3,310.46
(+3.45)
INR - 303.81
(+0.17)
315.95
(+0.18)
JPY 155.22
(+2.69)
156.79
(+2.72)
164.28
(+2.85)
KRW 16.00
(+0.10)
17.78
(+0.11)
19.40
(+0.13)
KWD - 83,068.96
(+228.11)
86,389.72
(+237.12)
MYR - 5,390.52
(+28.36)
5,508.07
(+28.97)
NOK - 2,323.56
(-0.84)
2,422.20
(-0.88)
RUB - 276.69
(+2.87)
306.30
(+3.18)
SAR - 6,764.05
(+5.32)
7,034.45
(+5.52)
SEK - 2,370.82
(+8.52)
2,471.47
(+8.88)
SGD 18,467.07
(+91.17)
18,653.61
(+92.10)
19,251.99
(+95.03)
THB 622.36
(+3.23)
691.51
(+3.59)
717.99
(+3.73)
Nguồn: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Lần cuối cập nhật: 08:36 12/07/2024

Vàng thế giới (USD/oz)

2,410.60 -3.90 (--0.16)
15/07/2024 03:04

Dầu thô thế giới

Dầu thô Giá (USD/thùng)
WTI 82.21 (-0.41) -0.50%
Brent 85.03 (-0.37) -0.43%
Cập nhật: 03:00 15/07/2024

Tỷ giá VietcomBank

Ngoại Tệ Mua vào Bán ra
USD 25,210.00
(-5.00)
25,460.00
(-5.00)
AUD 16,761.86
(+42.91)
17,474.29
(+44.71)
CNY 3,433.18
(+11.33)
3,579.64
(+11.81)
EUR 26,947.38
(+115.33)
28,424.86
(+121.61)
GBP 32,006.67
(+173.80)
33,367.06
(+181.14)
JPY 155.22
(+2.69)
164.28
(+2.85)
KRW 16.00
(+0.10)
19.40
(+0.13)
SGD 18,467.07
(+91.17)
19,251.99
(+95.03)
Cập nhật: 03:00 15/07/2024 <<Chi tiết>>