(GMT+7)   

Từ chối trách nhiệm (Disclaimer)

TyGiaThiTruong.com là website cung cấp thông tin về tỷ giá ngoại tệ của các ngân hàng trong nước và giá vàng từ các tổ chức lớn về vàng bạc đá quý đáng tin cậy tại Việt Nam và thế giới.

TyGiaThiTruong.com thực hiện thu thập dữ liệu để cung cấp thông tin chính xác nhất có thể.
Tuy nhiên, nó được cung cấp mà không có bảo đảm hoặc yêu cầu về độ tin cậy. Nó được chấp nhận bởi khách truy cập trang website với điều kiện lỗi hoặc thiếu sót sẽ không được làm cơ sở cho bất kỳ khiếu nại, yêu cầu hoặc nguyên nhân cho mọi hành động khiếu kiện hay pháp lý nào.

TyGiaThiTruong.com, hoạt động như một nhà cung cấp chung, cung cấp quyền truy cập, không phân biệt đối xử cho tất cả các nhà cung cấp và người sử dụng thông tin.

TyGiaThiTruong.com không nhất thiết phải xác nhận bất kỳ tuyên bố nào được đưa ra hoặc khẳng định tính trung thực hoặc độ tin cậy của thông tin được cung cấp. Người sử dụng nên xác nhận các tỷ giá, giá vàng hiện hành trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào có thể chịu ảnh hưởng do thay đổi trong tỷ giá hối đoái, giá vàng.

TyGiaThiTruong.com không mua hoặc bán vàng bạc đá quý, không mua hoặc bán ngoại tệ.
Chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin, so sánh thông tin về tỷ giá ngoại tệ, lãi suất, giá vàng bạc đá quý và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tỷ giá của các giao dịch thực tế có thể thay đổi.

Xin cảm ơn.