(GMT+7)   

Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng Kỹ thương TechcomBank

Cập nhật mới nhất lúc: 05:55 29/09/2022
Đơn vị: VN Đồng
Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán Lịch sử
AUD 15,724.00
(-21.00)
15,989.00
(-21.00)
16,606.00
(-23.00)
CAD 17,255.00
(-87.00)
17,527.00
(-87.00)
18,143.00
(-82.00)
CHF 22,609.00
(-105.00)
22,953.00
(-105.00)
23,575.00
(-101.00)
CNY - 3,340.00
(-50.00)
3,670.00
(-50.00)
EUR 23,614.00
(-14.00)
23,912.00
(-13.00)
24,937.00
(-1.00)
GBP 27,545.00
(0)
27,908.00
(-1.00)
28,838.00
(+13.00)
HKD - 2,793.00
(-1.00)
2,996.00
(+1.00)
JPY 169.00
(-0.21)
172.21
(-0.21)
181.38
(-0.13)
KRW - - 25.00
(+2.00)
MYR - 5,080.00
(-250.00)
5,430.00
(-250.00)
SGD 16,041.00
(-6.00)
16,308.00
(-5.00)
16,925.00
(0)
THB 585.00
(+1.00)
647.00
(0)
700.00
(+1.00)
Nguồn: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
Lần cuối cập nhật: 08:05 07/05/2022

Vàng thế giới (USD/oz)

1,657.80 -2.50 (-0.15%)
05:59 29/09/2022

Dầu thô thế giới

Dầu thô Giá (USD/thùng)
WTI 81.78 (-0.37) -0.45%
Brent 89.32 (+3.05) +3.54%
Cập nhật: 05:55 29/09/2022

Tỷ giá VietcomBank

Ngoại Tệ Mua vào Bán ra
USD 23,580.00
(+15.00)
23,890.00
(+15.00)
AUD 14,807.48
(-226.53)
15,438.58
(-236.19)
CNY 3,210.33
(-38.28)
3,347.66
(-39.92)
EUR 22,159.16
(-147.87)
23,399.49
(-156.18)
GBP 24,732.36
(-190.19)
25,786.46
(-198.31)
JPY 159.76
(-0.22)
169.13
(-0.23)
KRW 14.23
(-0.20)
17.34
(-0.24)
SGD 16,012.12
(-108.09)
16,694.56
(-112.71)
Cập nhật: 05:55 29/09/2022 <<Chi tiết>>