(GMT+7)   

Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng Kỹ thương TechcomBank

Cập nhật mới nhất lúc: 03:15 26/05/2022
Đơn vị: VN Đồng
Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán Lịch sử
AUD 15,724.00
(-21.00)
15,989.00
(-21.00)
16,606.00
(-23.00)
CAD 17,255.00
(-87.00)
17,527.00
(-87.00)
18,143.00
(-82.00)
CHF 22,609.00
(-105.00)
22,953.00
(-105.00)
23,575.00
(-101.00)
CNY - 3,340.00
(-50.00)
3,670.00
(-50.00)
EUR 23,614.00
(-14.00)
23,912.00
(-13.00)
24,937.00
(-1.00)
GBP 27,545.00
(0)
27,908.00
(-1.00)
28,838.00
(+13.00)
HKD - 2,793.00
(-1.00)
2,996.00
(+1.00)
JPY 169.00
(-0.21)
172.21
(-0.21)
181.38
(-0.13)
KRW - - 25.00
(+2.00)
MYR - 5,080.00
(-250.00)
5,430.00
(-250.00)
SGD 16,041.00
(-6.00)
16,308.00
(-5.00)
16,925.00
(0)
THB 585.00
(+1.00)
647.00
(0)
700.00
(+1.00)
Nguồn: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
Lần cuối cập nhật: 08:05 07/05/2022

Vàng thế giới (USD/oz)

1,853.90 -12.40 (-0.67%)
03:14 26/05/2022

Dầu thô thế giới

Dầu thô Giá (USD/thùng)
WTI 110.82 (+1.05) +0.96%
Brent 114.44 (+0.88) +0.77%
Cập nhật: 03:15 26/05/2022

Tỷ giá VietcomBank

Ngoại Tệ Mua vào Bán ra
USD 23,040.00
(0)
23,350.00
(0)
AUD 16,046.70
(+49.75)
16,731.27
(+51.87)
CNY 3,408.43
(-0.40)
3,554.37
(-0.42)
EUR 24,210.26
(-20.35)
25,566.40
(-21.49)
GBP 28,319.17
(+97.24)
29,527.29
(+101.38)
JPY 177.65
(+0.49)
188.08
(+0.52)
KRW 15.88
(+0.02)
19.35
(+0.02)
SGD 16,471.61
(+10.79)
17,174.31
(+11.25)
Cập nhật: 03:15 26/05/2022 <<Chi tiết>>