(GMT+7)   

Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng Tiên Phong

Cập nhật mới nhất lúc: 03:10 15/07/2024
Đơn vị: VN Đồng
Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán Lịch sử
ZAR 1,425.00
(+16.00)
1,375.00
(+16.00)
1,426.00
(+15.00)
USD 25,175.00
(+25.00)
25,222.00
(+47.00)
25,457.00
(0)
TWD 712.00
(+3.00)
732.00
(+3.00)
813.00
(+3.00)
THB 675.55
(+4.22)
683.24
(+0.91)
716.23
(+4.08)
SGD 18,324.00
(+19.00)
18,588.00
(+122.00)
19,218.00
(+10.00)
SEK 2,325.00
(+115.00)
2,399.00
(+104.00)
2,528.00
(+114.00)
SAR 6,782.00
(+6.00)
6,763.00
(-133.00)
6,999.00
(+4.00)
RUB 252.00
(+1.00)
271.00
(-30.00)
322.00
(0)
PLN 6,334.00
(+56.00)
6,334.00
(+56.00)
6,749.00
(+54.00)
NZD 15,752.00
(+575.00)
15,782.00
(+727.00)
16,267.00
(+572.00)
NOK 2,277.00
(+96.00)
2,356.00
(+64.00)
2,481.00
(+96.00)
MYR 5,434.00
(+41.00)
5,354.00
(-39.00)
5,646.00
(+41.00)
KWD 84,635.00
(+590.00)
82,782.00
(-463.00)
86,636.00
(+595.00)
KRW 17.62
(-0.02)
17.88
(+0.16)
19.15
(-0.01)
JPY 156.13
(-4.08)
158.98
(-3.61)
167.47
(-4.37)
INR 294.00
(0)
304.00
(0)
314.00
(0)
HUF 62.00
(0)
62.00
(0)
82.00
(0)
HKD 3,055.00
(+5.00)
3,207.00
(+18.00)
3,361.00
(+6.00)
GBP 31,917.00
(+627.00)
32,046.00
(+533.00)
33,245.00
(+612.00)
EUR 26,958.00
(+138.00)
27,082.00
(+193.00)
28,311.00
(+115.00)
DKK 3,646.00
(+31.00)
3,619.00
(+7.00)
3,802.00
(+30.00)
CZK 1,049.00
(+23.00)
1,049.00
(+23.00)
1,250.00
(+23.00)
CNY 2,958.00
(-25.00)
3,477.00
(+12.00)
3,614.00
(-26.00)
CHF 28,494.00
(+523.00)
28,009.00
(+332.00)
29,420.00
(+525.00)
CAD 18,082.00
(-60.00)
18,251.00
(-141.00)
18,974.00
(-69.00)
AUD 16,464.00
(+105.00)
16,664.00
(+55.00)
17,378.00
(+95.00)
Nguồn: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
Lần cuối cập nhật: 13:49 13/06/2024

Vàng thế giới (USD/oz)

2,410.60 -3.90 (--0.16)
15/07/2024 03:14

Dầu thô thế giới

Dầu thô Giá (USD/thùng)
WTI 82.21 (-0.41) -0.50%
Brent 85.03 (-0.37) -0.43%
Cập nhật: 03:10 15/07/2024

Tỷ giá VietcomBank

Ngoại Tệ Mua vào Bán ra
USD 25,210.00
(-5.00)
25,460.00
(-5.00)
AUD 16,761.86
(+42.91)
17,474.29
(+44.71)
CNY 3,433.18
(+11.33)
3,579.64
(+11.81)
EUR 26,947.38
(+115.33)
28,424.86
(+121.61)
GBP 32,006.67
(+173.80)
33,367.06
(+181.14)
JPY 155.22
(+2.69)
164.28
(+2.85)
KRW 16.00
(+0.10)
19.40
(+0.13)
SGD 18,467.07
(+91.17)
19,251.99
(+95.03)
Cập nhật: 03:10 15/07/2024 <<Chi tiết>>