(GMT+7)   

Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng Tiên Phong

Cập nhật mới nhất lúc: 23:15 13/04/2024
Đơn vị: VN Đồng
Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán Lịch sử
ZAR 1,378.00 1,328.00 1,380.00
USD 24,750.00
(+310.00)
24,803.00
(+328.00)
25,210.00
(+220.00)
TWD 704.00
(-2.00)
724.00
(-2.00)
805.00
(-2.00)
THB 662.70
(-4.44)
667.56
(-6.99)
703.66
(-4.75)
SGD 18,008.00
(+198.00)
18,236.00
(+241.00)
18,909.00
(+190.00)
SEK 2,215.00
(-44.00)
2,301.00
(-37.00)
2,420.00
(-44.00)
SAR 6,653.00
(+85.00)
6,631.00
(-57.00)
6,872.00
(+82.00)
RUB 246.00
(+4.00)
257.00
(-35.00)
316.00
(+4.00)
PLN 6,288.00
(+133.00)
6,288.00
(+133.00)
6,706.00
(+130.00)
NZD 15,009.00
(-300.00)
15,039.00
(-22.00)
15,528.00
(-304.00)
NOK 2,197.00
(-20.00)
2,286.00
(-16.00)
2,401.00
(-22.00)
MYR 5,281.00
(+94.00)
5,209.00
(+22.00)
5,494.00
(+91.00)
KWD 82,553.00
(+974.00)
80,932.00
(+153.00)
84,535.00
(+959.00)
KRW 17.60
(-0.02)
17.79
(+0.27)
19.13
(-0.03)
JPY 158.84
(+0.95)
161.11
(+0.76)
170.26
(+0.88)
INR 288.00
(+1.00)
298.00
(+1.00)
308.00
(+1.00)
HUF 61.00
(0)
61.00
(0)
81.00
(0)
HKD 2,984.00
(+38.00)
3,136.00
(+46.00)
3,291.00
(+37.00)
GBP 31,012.00
(+376.00)
31,073.00
(+179.00)
32,351.00
(+363.00)
EUR 26,591.00
(+425.00)
26,645.00
(+381.00)
27,954.00
(+415.00)
DKK 3,583.00
(+47.00)
3,562.00
(+32.00)
3,741.00
(+46.00)
CZK 1,000.00
(+16.00)
1,000.00
(+16.00)
1,201.00
(+15.00)
CNY 2,897.00
(+22.00)
3,411.00
(+27.00)
3,554.00
(+20.00)
CHF 27,672.00
(-373.00)
27,085.00
(-541.00)
28,601.00
(-393.00)
CAD 18,063.00
(+219.00)
18,191.00
(+97.00)
18,964.00
(+212.00)
AUD 16,036.00
(+293.00)
16,203.00
(+210.00)
16,957.00
(+287.00)
Nguồn: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
Lần cuối cập nhật: 19:02 04/04/2024

Vàng thế giới (USD/oz)

--

Dầu thô thế giới

Dầu thô Giá (USD/thùng)
WTI 85.66 (+0.64) +0.75%
Brent 90.45 (+0.71) +0.79%
Cập nhật: 23:15 13/04/2024

Tỷ giá VietcomBank

Ngoại Tệ Mua vào Bán ra
USD 24,810.00
(0)
25,180.00
(0)
AUD 15,866.65
(0)
16,541.49
(0)
CNY 3,384.48
(0)
3,528.96
(0)
EUR 26,001.72
(0)
27,428.10
(0)
GBP 30,483.18
(0)
31,779.68
(0)
JPY 158.21
(0)
167.45
(0)
KRW 15.68
(0)
19.01
(0)
SGD 17,955.42
(0)
18,719.09
(0)
Cập nhật: 23:15 13/04/2024 <<Chi tiết>>