(GMT+7)   

Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng Tiên Phong

Cập nhật mới nhất lúc: 05:45 29/09/2022
Đơn vị: VN Đồng
Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán Lịch sử
USD 23,575.00
(+25.00)
23,605.00
(+10.00)
24,025.00
(+5.00)
TWD 675.00
(+3.00)
756.00
(+1.00)
777.00
(+4.00)
THB 605.23
(+0.58)
611.05
(-3.77)
646.42
(+0.85)
SGD 16,083.00
(-128.00)
16,158.00
(-125.00)
16,831.00
(-123.00)
SEK 1,954.00
(-2.00)
2,034.00
(-28.00)
2,159.00
(-1.00)
SAR 6,304.00
(+1.00)
6,292.00
(-3.00)
6,525.00
(+3.00)
RUB 231.00
(+1.00)
281.00
(+1.00)
301.00
(0)
NZD 13,390.00
(+15.00)
13,136.00
(-251.00)
13,906.00
(+21.00)
NOK 2,066.00
(+5.00)
2,136.00
(-31.00)
2,271.00
(+6.00)
MYR 5,177.00
(-4.00)
5,083.00
(-13.00)
5,394.00
(-1.00)
KWD 78,044.00
(+82.00)
76,158.00
(-42.00)
79,956.00
(+117.00)
KRW 15.71
(+0.07)
15.79
(-0.24)
17.25
(+0.08)
JPY 158.27
(-0.16)
161.14
(-0.46)
170.23
(-0.10)
INR 280.00
(0)
289.00
(-2.00)
301.00
(+1.00)
HKD 2,819.00
(+3.00)
2,978.00
(+1.00)
3,127.00
(+5.00)
GBP 24,691.00
(-280.00)
24,901.00
(-274.00)
25,979.00
(-269.00)
EUR 22,151.00
(-94.00)
22,319.00
(-76.00)
23,533.00
(-84.00)
DKK 3,009.00
(-5.00)
2,993.00
(-29.00)
3,166.00
(-5.00)
CNY 2,759.00
(-2.00)
3,250.00
(-31.00)
3,418.00
(0)
CHF 23,876.00
(+26.00)
23,488.00
(-137.00)
24,771.00
(+36.00)
CAD 16,856.00
(-151.00)
16,955.00
(-157.00)
17,660.00
(-146.00)
AUD 14,660.00
(-252.00)
14,894.00
(-218.00)
15,629.00
(-247.00)
Nguồn: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
Lần cuối cập nhật: 16:44 28/09/2022

Vàng thế giới (USD/oz)

1,657.80 -2.20 (-0.13%)
05:45 29/09/2022

Dầu thô thế giới

Dầu thô Giá (USD/thùng)
WTI 81.74 (-0.41) -0.50%
Brent 89.32 (+3.05) +3.54%
Cập nhật: 05:45 29/09/2022

Tỷ giá VietcomBank

Ngoại Tệ Mua vào Bán ra
USD 23,580.00
(+15.00)
23,890.00
(+15.00)
AUD 14,807.48
(-226.53)
15,438.58
(-236.19)
CNY 3,210.33
(-38.28)
3,347.66
(-39.92)
EUR 22,159.16
(-147.87)
23,399.49
(-156.18)
GBP 24,732.36
(-190.19)
25,786.46
(-198.31)
JPY 159.76
(-0.22)
169.13
(-0.23)
KRW 14.23
(-0.20)
17.34
(-0.24)
SGD 16,012.12
(-108.09)
16,694.56
(-112.71)
Cập nhật: 05:45 29/09/2022 <<Chi tiết>>