(GMT+7)   

Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng SCB

Cập nhật mới nhất lúc: 11:40 07/02/2023
Đơn vị: VN Đồng
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán TM Bán CK Lịch sử
USD 23,300.00
(0)
23,370.00
(0)
24,000.00
(0)
24,100.00
(0)
USD[5-20] 23,340.00
(0)
23,370.00
(0)
24,000.00
(0)
24,100.00
(0)
USD[50-100] 23,370.00
(0)
23,370.00
(0)
24,000.00
(0)
24,100.00
(0)
EUR 24,400.00
(0)
24,470.00
(0)
26,250.00
(-130.00)
26,350.00
(-130.00)
GBP 27,990.00
(0)
28,100.00
(0)
29,410.00
(-30.00)
29,510.00
(-30.00)
JPY 173.40
(-0.30)
174.40
(-0.30)
177.80
(0)
178.30
(0)
CAD 17,110.00
(-40.00)
17,210.00
(-40.00)
17,960.00
(0)
18,060.00
(0)
AUD 15,390.00
(0)
15,480.00
(0)
16,910.00
(-50.00)
17,010.00
(-50.00)
SGD 17,380.00
(-30.00)
17,450.00
(-30.00)
17,990.00
(0)
18,210.00
(0)
NZD - 14,570.00
(0)
15,540.00
(-20.00)
-
KRW - 18.50
(-0.20)
21.00
(0)
-
Nguồn: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn
Lần cuối cập nhật: 08:25 07/02/2023

Vàng thế giới (USD/oz)

1,867.40 +3.10 (+0.17%)
06/02/2023 17:01

Dầu thô thế giới

Dầu thô Giá (USD/thùng)
WTI 74.90 (+0.79) +1.07%
Brent 81.76 (+0.77) +0.95%
Cập nhật: 11:40 07/02/2023

Tỷ giá VietcomBank

Ngoại Tệ Mua vào Bán ra
USD 23,320.00
(+50.00)
23,690.00
(+50.00)
AUD 15,855.47
(+35.89)
16,524.47
(+30.33)
CNY 3,399.34
(+13.87)
3,543.30
(+12.94)
EUR 24,619.99
(-49.22)
25,987.43
(-63.13)
GBP 27,625.56
(+81.94)
28,791.19
(+73.08)
JPY 173.02
(+0.46)
183.10
(+0.42)
KRW 16.21
(-0.09)
19.74
(-0.12)
SGD 17,293.32
(+28.51)
18,022.98
(+21.99)
Cập nhật: 11:40 07/02/2023 <<Chi tiết>>